POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Politica de confidențialitate

La Poste SA, o societate pe acțiuni cu un capital de 5 857 785 892 de euro, înregistrată la Registrul Comerțului din Paris sub numărul 356 000 000 și cu sediul social în 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris (denumită în continuare „La Poste SA”), în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal în cadrul sistemului de colectare a alertelor profesionale și a sesizărilor interne puse la dispoziție în cadrul grupului La Poste, inclusiv în cadrul societății-mamă, al sucursalelor sale și al tuturor filialelor (cu excepția GeoPost). 


Datele sunt prelucrate în scopul de a respecta obligațiile legale care revin societății La Poste SA în ceea ce privește obligația de diligență și lupta anti-corupție și împotriva traficului de influență în temeiul legii Sapin din 9 decembrie 2016, astfel cum aceasta a fost modificată, și a legii Potier din 27 martie 2017. Datele sunt, de asemenea, prelucrate în contextul interesului legitim al Grupului de a emite alerte privind posibilele încălcări ale cartei interne sau ale codului de conduită.


Pentru a răspunde la aceste alerte, gestionarea implică: 

Colectarea, înregistrarea și gestionarea alertelor sau a sesizărilor interne; 

Analiza și gestionarea alertelor profesionale efectuând verificările, investigațiile și analizele necesare; 

Definirea acțiunilor care trebuie întreprinse în cazul unei alerte profesionale; 

Asigurarea protecției persoanelor implicate; 

Exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță. 


Persoanele vizate de acest tratament sunt atât avertizorii de integritate sau autorii sesizării, cât și persoanele vizate (persoanele acuzate, martorii, victimele etc.). 


Datele prelucrate includ datele de identificare și de contact, precum și orice potențială informație care poate fi transmisă de către avertizorul de integritate sau colectată în cadrul investigațiilor efectuate pentru gestionarea alertelor. Se reiterează faptul că avertizorul de integritate este cel care alege natura și cantitatea informațiilor pe care acesta consideră că trebuie să le comunice. Doar informațiile strict necesare pentru procesarea alertei vor fi păstrate de către responsabilul cu probleme de etică al entității dumneavoastră.


Datele prelucrate sunt accesibile atât responsabilului cu probleme de etică al entității dumneavoastră, cât și responsabilului cu probleme de etică al Grupului. Pentru informarea dumneavoastră, acestea pot fi transmise unor experți interni sau externi, în scopul efectuării de investigații. În conformitate cu legea Sapin II, avertizorii de integritate vor fi informați în prealabil și își dau acordul prealabil pentru transmiterea acestor date către experți. În plus, datele pot fi transmise autorităților competente și autorizate să le cunoască în cadrul funcțiilor sale.

Aceste date sunt păstrate într-o bază de date activă până la luarea unei decizii cu privire la urmărirea alertei și pe întreaga durată a investigațiilor necesare. Apoi, acestea sunt arhivate timp de câteva săptămâni, astfel încât avertizorul de integritate să poată fi contactat din nou și, dacă este nevoie, pe durata oricărei proceduri disciplinare sau judiciare.

 

Aveți dreptul de a avea acces la date, dreptul la rectificare, la ștergerea datelor, precum și dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrarea datelor, sub rezerva oricăror motive de refuz care pot fi invocate în mod legitim.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate:

Transmițând un mesaj prin intermediul serviciului de mesagerie securizată, disponibil împreună cu codul dumneavoastră de acces la adresa: https://www.alerte-ethique.laposte.fr;

În cazul în care nu puteți folosi platforma BeSignal, trimițând o scrisoare prin poștă în atenția DPO-ului Grupului, la următoarea adresă:

În atenția Responsabilului cu protecția datelor - CP Y412 - 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS - FRANȚA

 

În cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea dumneavoastră, vi se poate solicita o dovadă în acest sens.

 

În cazul în care se întâmpină dificultăți în exercitarea acestor drepturi, puteți depune o plângere la Autoritatea Franceză pentru protecția datelor (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) (3 place de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07; tel.: 0033 1 53 73 22 22).